Μαμά… παραμυθού!

Μαμά… παραμυθού!

Μαμά… παραμυθού!

Αφήγηση ιστοριών με ηρωίδα τη μητέρα και δημιουργική έκφραση. Για παιδιά όλων των ηλικιών. Με τη Λένα Κεφαλά

Πλατεία Μεσολογγίου 6 - Παγκράτι
116 34 - Αθήνα

hello@showwhat.gr

210-7295401